സംസ്ഥാനത്ത് മോര്‍ഫിന്‍ മരുന്നുപോലും കിട്ടാനില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

ദുസഹമായ ശരീരവേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്ന മോര്‍ഫിന്‍ മരുന്ന് പോലും സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതിയില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ