വെന്തുരുകുന്ന ചൂടില്‍ ശരീരം മുഴുവന്‍ മൂടുന്ന പര്‍ദ്ദയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്നും മോചനം വേണമെന്ന് മൊറോക്കയിലെ സ്ത്രീകള്‍

വെന്തുരുകുന്ന ചൂടില്‍ ശരീരം മുഴുവന്‍ മൂടുന്ന പര്‍ദ്ദയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്നും മോചനം വേണമെന്ന് മൊറോക്കയിലെ സ്ത്രീകള്‍. ഈ വേനല്‍ക്കാലത്തെങ്കിലും തങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ചു