ഇന്ന് പെസഹവ്യാഴം

ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്‍ ഇന്ന് ഭക്തിപൂര്‍വ്വം പെസഹവ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു.  ‘മോണ്ടി തേസ്‌ഡെ’ എന്നാണ്  ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത്.  യേശുദേവന്‍ തന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്