തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മോണോ റെയില്‍ നിര്‍മാണത്തിന് ഒരു കമ്പനി രംഗത്ത്

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മോണോ റെയില്‍ നിര്‍മാണത്തിന് ഒരു കമ്പനി രംഗത്ത്. നിര്‍മാണക്കരാര്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ടെന്‍ഡര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച തുറന്നപ്പോള്‍ ‘ബൊംബാഡിയാര്‍’

രാജ്യത്തെ ആദ്യ മോണോറെയില്‍ സര്‍വീസ് മുംബൈയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

രാജ്യത്തെ ആദ്യ മോണോറെയില്‍ സര്‍വീസ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി പൃഥ്വീരാജ് ചവാൻ  മുംബൈയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഞായറാഴ്ച മോണോറെയില്‍ സര്‍വീസ് തുറന്നുകൊടുക്കും.മുംബൈ

മുംബൈയില്‍ ആദ്യ മോണോ റെയില്‍ സര്‍വീസ് ശനിയാഴ്ച മുതല്‍

മുംബൈ മോണോ റെയില്‍ സര്‍വീസിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായി. ചെമ്പൂരിനും വഡാലയ്ക്കുമിടയിലാണ് ആദ്യ മോണോ റെയില്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് സര്‍വീസ്