മുന്‍ മിസ് വെനസ്വേല കൊല്ലപ്പെട്ടു

അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ് മുന്‍ മിസ് വെനസ്വേല മോണിക്ക സ്‌പെയര്‍ മരിച്ചു.മോണിക്കയ്ക്കൊപ്പം മുന്‍ ഭര്‍ത്താവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാളും അക്രമിയുടെ വെടിയേറ്റുമരിച്ചു. അഞ്ച് വയസ്സുള്ള