വരുന്നു വീണ്ടും മോണിക്ക

ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും വിവാദമായ പ്രണയത്തിന്റെ അണിയറക്കഥകള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് മോണിക്ക. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബില്‍ ക്ലിന്റനും മോണിക്ക ലെവന്‍സ്‌കിയെന്ന