രാജ്യത്തിനുറങ്ങാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഉറങ്ങാതെ കാവല്‍ നിന്ന ലാന്‍സ് നായിക് മോഹന്‍നാഥ് ഗോസ്വാമിക്ക് വീരചരമം

രാജ്യത്തിനുറങ്ങാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഉറങ്ങാതെ കാവല്‍ നിന്ന ലാന്‍സ് നായിക് മോഹന്‍നാഥ് ഗോസ്വാമിക്ക് വീരചരമം. പതിനൊന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പത്ത് തീവ്രവാദികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും