വ്യാജ ചികിത്സ; മോഹനന്‍ വൈദ്യരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

മോഹനന്‍ വൈദ്യരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നടപടി. ഡി.എംഒയുടെയും പൊലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍