ആർ.എസ്.എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ചു കയറി

ആർ.എസ്.എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ചു കയറി.ഇന്നലെ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിയോടെ പരേഡ് റോഡിലായിരുന്നു