വെറും 100 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണവുമായി മലയാളി

വൈദ്യുതിയില്ലാതെ തന്നെ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണവുമായി മലയാളി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി വരും കാലങ്ങളില്‍ ഒരുപക്ഷേ ഇലക്‌ട്രോണിക് സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെതന്നെ മാറ്റി