ടോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ആക്രമിക്കാനും അടിച്ചു തകര്‍ക്കാനും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് രാജ് താക്കറെയുടെ ആഹ്വാനം

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ എവിടെയും ടോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാനും ടോള്‍ ബൂത്തുകള്‍ അടിച്ചു തകര്‍ക്കാനും മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മ്മാണ്‍ സേനാ നേതാവ് രാജ്