മമ്ത മോഹന്‍ദാസ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സ്: നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തേക്ക് നടി മമ്ത

തനിക്ക് സിനിമയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങള്‍ക്ക് പകരമായി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭമെന്ന്