സിപിഎമ്മിന് രാഷ്ട്രീയ അപചയം സംഭവിച്ചുവെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പില്ല; ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന മകനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് എംഎം ലോറൻസ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബിജെപി യുടെ ദേശീയതയിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.