ദേശീയ മിറ്ററല് വാല് വ് റിപ്പയര് ശില്പശാല പരുമലയില് ഫെബ്രുവരി 8 ന്‍

പത്തനംതിട്ട:- ഡോ. കെ.എം ചെറിയാന്റ് നേത്രത്വത്തില്‍ പരുമലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് കാര്‍ഡിയോ വാസുകുലര്‍ സെന്റ്രില്‍ ഫെബ്രുവരി 8 നു