ഇന്ത്യന്‍ ചാള്‍സ് ശോഭരാജെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ധനി രാം മിത്തല്‍ പിടിയിലായി

ഇന്ത്യന്‍ ചാള്‍സ് ശോഭരാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനലും മുന്‍ അഭിഭാഷകനുമായ ധനി രാം മിത്തല്‍(77) പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. സൂപ്പര്‍ നട്‌വര്‍ലാല്‍