തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അജ്ഞാത രൂപത്തെ തേടിയിറങ്ങി; ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘനത്തിന് ആറ് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കുന്നംകുളത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അജ്ഞത രൂപം പറന്നു നടക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം ഒരാഴ്ചയില്‍ ഏറെ ആയി നടക്കുന്നുണ്ട്.