നിയമസഭയിലേക്ക് 72 ലധികം സീറ്റെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ േനരിടുന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ അമിത് ഷാ നേരിട്ടെത്തും

നിയമസഭയിലേക്ക് 72 ലധികം സീറ്റെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മനരിടുന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ