കണ്ണീരും ഓര്‍മകളും ബാക്കിയായി; പെട്ടിമുടിയോട് തത്കാലികമായി വിട പറഞ്ഞ് ദൗത്യസംഘം

പതിനെട്ടു ദിവസം നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ദുര്‍ഘട മേഖലയില്‍ നിന്ന് 65 പേരെ കണ്ടെത്താനായതിന്റെ ചാര്യതാര്‍ത്ഥ്യത്തിലും 5 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനാവാത്തതിന്റെ