താങ്ങുവില വര്‍ദ്ധനവിലൂടെ കര്‍ഷക സമരങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമവുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

അതേസമയം കേന്ദ്ര ബില്ലിനെതിരെ സമരത്തിലുള്ള കര്‍ഷകരെ കളിയാക്കുന്നതാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു.