പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു; എംജി സര്‍വകലാശാല ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ പരാതി

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച എംജി സര്‍വകലാശാല ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ പരാതി.പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനാണ് പരാതി. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി