ഐ.പി.എല്‍ വാതുവെയ്പ് കേസില്‍ ഗുരുനാഥ് മെയ്യപ്പന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താന്‍ തീരുമാനം

ഐ.പി.എല്‍ വാതുവെയ്പ് കേസില്‍ ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്‍റ് എന്‍. ശ്രീനിവാസന്റെ  മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഗുരുനാഥ് മെയ്യപ്പന്റെ  പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താന്‍