പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കെഎസ്ആർടിസി ,മെട്രോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ നിശ്ചലമാകും

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വേതനം കുറഞ്ഞത് 50 രൂപയെങ്കിലും കൂട്ടണം.