മാതൃത്വത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പകര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂഡ് മെറ്റേനിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട്; ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നു

മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെ ഗര്‍ഭകാലത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്നു. ഇപ്പോഷിതാ കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി ന്യൂഡ് മെറ്റേനിറ്റി ഫോഷോട്ടോ ഷൂട്ട്. പ്രകൃതി രമണീയമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍