റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശക്തിയായ എസ്400 ട്രയംഫ് മിസൈല്‍ ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം; ആക്രമണം നടത്താനെത്തുന്ന വിമാനങ്ങളെ 400 കിലോമീറ്ററുകള്‍ ദൂരെവെച്ചുതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്‍ക്കാം

റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധത്തന്റെ ശക്തിയായ എസ്400 ട്രയംഫ് മിസൈല്‍ ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിക്കൊണ്ട്് ഇന്ത്യന്‍