ഹൈസ്ക്കൂൾ- ഹയർസെക്കണ്ടറി ലയനം ഈ അധ്യയന വർഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി; എതിര്‍പ്പുമായി പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകള്‍

ഹൈസ്ക്കൂൾ - ഹയർസെക്കണ്ടറി ലയനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഖാദർ കമ്മിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ശുപാർശകളിൽ നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.