എന്റെ മനോനിലയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല; ഒളിച്ചുകളിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടും; മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല

എന്റെ മനോനിലയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല; ഒളിച്ചുകളിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടും; മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല

തീരം സംരക്ഷിച്ച് ഖനനം നടത്തണമെന്ന നയം പാലിക്കേണ്ടത് ഐആര്‍ഇയുടെ കടമ; മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ

തന്റെ പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ ശബ്ദ രേഖയാണെന്നും ഇത് പ്രശ്‌നത്തെ വഴി തിരിച്ചുവിടാനാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു..