മേനംകുളത്ത് അക്രമി സംഘങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; നാല്‍പ്പതോളം ലോറികള്‍ തല്ലിതകര്‍ത്തു

കഴക്കുട്ടം മേനംകുളത്ത് അക്രമി സംഘങ്ങള്‍ അഴിഞ്ഞാടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണല്‍ കയറ്റുവാന്‍ വേണ്ടി മേനംകുളത്തെത്തിയ നാല്‍പ്പതോളം ലോറികളെ അക്രമി സംഘം