സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപകടകാരിയായ നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്ന നടപടി ഉടന്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് മേനകാഗാന്ധിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം

സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപകടകാരിയായ നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്ന നടപടി ഉടന്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകാഗാന്ധിയുടെ കര്‍ശന