കാളിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അബ്ദുള്‍ നാസറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അനുയായികള്‍ ആഘോഷിച്ചത് നിര്‍ദ്ധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിന് വീടുവയ്ക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്

മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ മാൃകയായിരിക്കുകയാണ് കാളിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ വെന്തോടന്‍പടി വാര്‍ഡ് അംഗം അബ്ദുള്‍ നാസര്‍. അബ്ദുള്‍ നാസറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓണങ്ങിലൊന്ന് ഈ മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റേത്; സ്വന്തം ശമ്പളം സ്വരുക്കൂട്ടി വിധവയ്ക്ക് വീടുവെച്ച് നല്‍കി നൈസി ഡൊമിനിക്ക്

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയില്‍ ലഭിച്ച 14 മാസത്തെ ശമ്പളവും പഞ്ചായത്തംഗമെന്ന നിലയില്‍ ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളും ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയംഗമായിരുന്ന നാലരവര്‍ഷത്തെ സിറ്റിംഗ്