ജയില്‍മോചിതനായ മെല്‍വിന്‍ പാദുവ ഇന്നെത്തും

ജയില്‍ മോചിതനായ മെല്‍വിന്‍ പാദുവ ഇന്ന് നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തും. രാവിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള കൈരളി അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സി രണ്ടിലെ ഏറണാട് എന്ന