മെക്സിക്കോയിൽ മാഫിയ ആക്രമണം:23 മരണം

മെക്സിക്കോസിറ്റി:മെക്സിക്കോയിൽ ലഹരി മരുന്നു മാഫിയയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 23 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.മെക്സിക്കോ അതിർത്തി നഗരമായ നുവോലരേഡോവിലാണ് സംഭവം.14 മൃതദേഹങ്ങൾ ശിരഛേദം ചെയ്ത