കേന്ദ്രമന്ത്രി ശശി തരൂരും പാക്‌ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക മെഹര്‍ തരാറും സുഹൃത്തുക്കള്‍ മാത്രമാണെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വാര്‍ത്താ വെബ്‌സൈറ്റ്‌

കേന്ദ്രമന്ത്രി ശശി തരൂരും പാക്‌ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക മെഹര്‍ തരാറും സുഹൃത്തുക്കള്‍ മാത്രമാണെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വാര്‍ത്താ വെബ്‌സൈറ്റ്‌ ആയ ഹെഡ്‌ലൈന്‍സ്‌