മോഡിക്ക് പുതിയ രീതിയിലെ വോട്ട് പിടിത്തവും ആയി മേഘ്ന

 ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും മുംബയിലെ മോഡലുകളും മോഡിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെത്തുന്നത് ഒരു ഫാഷനായി മാറുന്നതിനിടെയാണ് അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത മേഘ്‌ന പിന്തുണയിൽ പുത്തൻ