മീനൂസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബ്യൂട്ടി സ്പാ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

കേരളത്തിലെതന്നെ ഒന്നാംനിര ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറുകളില്‍ ഒന്നായ മീനൂസ് ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറിന്റെ പുതിയ ഷോറും തിരുവനന്തപരത്ത് നാലാഞ്ചിറയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനിയായ മീനുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള