മൊബൈല്‍ വഴി വിദ്യാഭ്യാസവും

ഇന്ത്യന്‍ ടെലികോം കമ്പനിയായ ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ വഴി പഠന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. mEducation