കൊവിഡ് വ്യാപനം; സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ആര്‍മി മെഡിക്കല്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനവും ലഭിക്കും

പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം കന്‍ഡോന്‍മെന്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ആശുപത്രികളില്‍ സിവിലിയന്‍മാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കും.