കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും മെഡിക്കല്‍ പൂള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഒരു കോടി രൂപ വീതം അനുവദിക്കും: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളില്‍ പീഡിയാട്രിക് ഐ സി യുകള്‍ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.