സംസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രന്‍സില്‍ ആണ്‍പോരിമ; ആദ്യ മൂന്നു റാങ്കും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്

സംസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ഫലത്തില്‍ ആണ്‍പോരിമ. ആദ്യ മൂന്നു റാങ്കുകളും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ സ്വന്തമാക്കി. എറണാകുളം സ്വദേശി

പരിയാരം ; പ്രവേശന പരീക്ഷ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ

പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മെഡിക്കല്‍, പി.ജി സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക്  പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ഈ മാസം 30ന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് മുഹമ്മദ്