മെഡെക്‌സിനു തമ്മില്‍തല്ലോടെ തിരശ്ശീല വീണു

മുപ്പതു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നടന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപ്രദര്‍ശനമായ മെഡെക്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവഡോക്ടര്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ രാഷ്ട്രീയം തിരിഞ്ഞു ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ മെഡെക്‌സിനു നാണംകെട്ട