തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് കാന്റീനും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍

മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ കാന്റീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍. കാന്റീനിന്റെ അടുക്കള കക്കൂസിനോട് ചേര്‍ന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും വിവരമറിയിച്ചതിനെ