ആട്ടിറച്ചിക്ക് പകരം പരിപ്പുകറിയുണ്ടാക്കിയതിന് ഭാര്യയെ തല്ലിക്കൊന്നു; സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വാദം

ഭാര്യയോട് ഭര്‍ത്താവ് ആവശ്യശപ്പട്ടത് ആട്ടിറച്ചിയുണ്ടാക്കാന്‍. ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയത് പരിപ്പുകറി. ദേഷ്യം വന്ന ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ തടിക്കഷ്ണത്തിനടിച്ചുകൊന്നു. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കയില്‍