ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ കായികമേള: എം.ഡി താരയ്ക്ക് ഇരട്ട സ്വര്‍ണം

ലുധിയാന: ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയില്‍ പാലക്കാട് പറളി സ്‌കൂളിലെ എം.ഡി. താരയ്ക്ക് ഇരട്ട സ്വര്‍ണം. സീനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ 5,000 മീറ്ററിലാണ്