ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ചുമാസമായി ശമ്പളമില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രം വീക്ഷണത്തിന്‍റെ എംഡി സ്ഥാനം പിടി തോമസ് എംഎല്‍എ ഒഴിഞ്ഞു

രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുമാസമായി സ്ഥാപനം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് എം.ഡി കാള്‍ സ്ലിം അന്തരിച്ചു.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് എം.ഡി കാള്‍ സ്ലിം അന്തരിച്ചു. . ബാങ്കോക്കില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. കമ്പനിയുടെ ബോര്‍ഡ് മീറ്റിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി തായ്‌ലന്റിലെത്തിയതായിരുന്നു