എംബിബിഎസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍; പരീക്ഷാഹാളില്‍ വാച്ച് ധരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: കോപ്പിയടി തടയാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എംബിബിഎസ് പരീക്ഷാഹാളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഹാളിലെ