കാമുകിയായ എംബിഎ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തി നൽകി; ബിഎസ്പി നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

താൻ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കാമെന്ന് ഫിറോസ് കാമുകിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം വ്യാജ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് കാമുകിക്ക്