മഴവില്‍ ഹോട്ടല്‍ പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചു

സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ ആലുവ പെരിയാര്‍ തീരത്ത് അനധികൃതമായി നിര്‍മിച്ച ഡിടിപിസിയുടെ മഴവില്‍ ഹോട്ടല്‍ പൊളിച്ചു നീക്കിത്തുടങ്ങി. ഹോട്ടല്‍ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി