മ്യാന്‍മറില്‍ ജനക്കൂട്ടം ബസ് ആക്രമിച്ചു; ഒന്‍പതു മരണം

പടിഞ്ഞാറന്‍ മ്യാന്‍മറില്‍ ജനക്കൂട്ടം ബസിനു നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒന്‍പതു പേര്‍ മരിച്ചു. രഖീന്‍ ഗോത്ര വര്‍ഗക്കാരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന്