കടല്‍കൊള്ളക്കാര്‍ തട്ടിയെടുത്ത കപ്പലിലെ 10 ഇന്ത്യക്കാരെ നൈജീരിയന്‍ നാവികസേന രക്ഷപെടുത്തി

ആഫ്രിക്കയിലെ ഐവറി കോസ്റ്റില്‍ കടല്‍കൊള്ളക്കാര്‍ തട്ടിയെടുത്ത കപ്പലിലെ 10 ഇന്ത്യക്കാരെ നൈജീരിയന്‍ നാവിക സേന രക്ഷപെടുത്തി. എന്നാല്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും