അല്ല മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരേ, അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ തൂലികാനാമമാണോ പ്രകാശൻ പുതിയേട്ടി: ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയലിലെ `നീചമായ ഇൻട്രോ´യ്ക്ക് എതിരെ വിമർശനം

ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ എഡിറ്റോറിയൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെജിബിജു.  “പുൽവാമയിൽ സംഭവിച്ചത്” എന്ന തലക്കെട്ടിലെ ലേഖനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ