ആണവായുധകരാര്‍ ലംഘനത്തിനെതിരെ മാര്‍ഷല്‍ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് ആണവരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ സമീപിച്ചു

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചെറിയ രാഷ്ട്രമായ മാര്‍ഷല്‍ ദ്വീപ് ആണവായുധകരാര്‍ ലംഘനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് ആണവരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ആണവായുധങ്ങള്‍